Bağlantıları atla

14. Uluslararası Polimer Araştırmaları Sempozyumu’na Katıldık

Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU ve Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Dr. Atike KÖKEN 3-4 Kasım 2023 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ilgili birçok sektörden sektör temsilcilerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerin bulunduğu 14. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (ULPAS) ‘nda konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr.  Ayşe BEDELOĞLU katılımcılara “Ar-Ge Ekosisteminin Güçlendirilmesinde Ar-Ge Merkezlerinin Rolü ve Ar-Ge Merkezleri Kurulum ve Faaliyet Dönem Raporlarında Dikkat Edilecek Hususlar” konusunda önemli bilgiler aktardı. Üniversite Sanayi İşbirliği’nin gelişmesinde Ar-Ge merkezlerinin rolü üzerinde durarak Ar-Ge merkezlerinin başvurularında ve yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Atike Köken ise ” Teknoparkların Ar-Ge Çalışmalarındaki Yeri: Teknopark mı Ar-ge Merkezi mi?” konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

yorum Yap