Bağlantıları atla

Teknopark Proje Değerlendirme ve Kira Giderleri

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş.

BAŞVURU, KİRA VE İŞLETME GİDERLERİ (2024)1

HİZMET HİZMET BEDELİ (TL) (KDV HARİÇ)
Girişimci/Şirket Proje Başvuru Ücreti 7000
Herhangi bir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kabul Edilmiş Proje ile Başvuru Ücreti 5000
Kuluçka Komisyonundan Geçen Projeler için Kuluçka Merkezi’ne Başvuru Ücreti 1500
Kuluçka Merkezi Proje Revizyonu Değerlendirme Ücreti (Proje Başvurusu aşamasında 2. ve sonraki revizyonlar, Projenin Yürütülmesi aşamasında gerçekleşen revizyonlar, Kamu destekli projelerde değişiklik talep edilmesi halinde oluşan revizyonlar) 1500
Teknoparkta Yer Alan Firmaların İkinci ve Daha Sonraki Projeleri için Proje Başvuru Ücreti 5000
Proje Bitirme Belgesi Ücreti 5000
Proje Revizyon Değerlendirme Ücreti (Proje Başvurusu aşamasında 2. ve sonraki revizyonlar, Projenin Yürütülmesi aşamasında gerçekleşen revizyonlar, Kamu destekli projelerde değişiklik talep edilmesi halinde oluşan revizyonlar) 5000
Makine Teçhizatta KDV İstinası ve Gümrük Vergisi İstisnası Talepleri Ücreti 5000
Kuluçka Merkezi Girişimcileri Makine Teçhizatta KDV İstinası ve Gümrük Vergisi İstisnası Talepleri Ücreti 1500
Teknolojik Ürün Belgesi Başvuru Ücreti 12000
Aylık Kira (metrekare başına) 115 – 150 – 175
İşletme Giderleri (metrekare başına) 180
Kuluçka Kira (bir masa/kişi için)2
Birden fazla her masa/kişi için
0
900
Kuluçka İşletme Giderleri (bir masa/kişi için)3,4
Birden fazla her masa/kişi için
BTÜ Öğretim Elemanı: 450; BTÜ Öğrenci/Mezun: 300; Diğer: 900
Kamu Destekli Proje Değerlendirme Ücreti5 0

1 Bursateknopark önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.

2 Girişimci/firma başına bir masa/kişi ile sınırlıdır. İkinci ve daha çok masa/kişi için ücret alınır.

3 Girişimci/firma başına bir masa/kişi ile sınırlıdır. İkinci ve daha çok masa/kişi için farklı ücret tarifesi uygulanır.

4 Kuluçka girişimcilerine ücretsiz internet hizmeti sağlanmamaktadır.

5 Kamu destekli projelerle başvurularda başvuru içeriklerinin birebir aynı olması halinde geçerlidir.

HESAP BİLGİLERİ
Hesap Sahibi: Bursa Teknik Üniversitesi Teknopark AŞ.
Şube: Bursa Şubesi- 060
Hesap No: 0060/96591410-5002
IBAN: TR47 0001 0000 6096 5914 1050 02