Bağlantıları atla

Misyon / Vizyon

Misyon

İleri teknolojiye sahip, yüksek katma değerli yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini destekleyerek, ulusal ve uluslararası inovasyon ve Ar-Ge ekosistemine katkı sağlamak.

Vizyon

Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, yüksek katma değerli teknoloji üreten bir teknopark olmak.

Değerler

Bilimsel ve etik değerlere bağlı, yenilikçi teknolojik ürün ve hizmet odaklı, yüksek katma değer üreten, Bölge ve Ülke kalkınmasına hizmet etme değerlerine bağlı bir Teknopark olmaktır.

Hedef ve İlkeler

Ar-ge ve inovasyon odaklı sürdürülebilir bir ekosistemin parçası ve lideri olmak
Bilgi tabanlı, ileri teknoloji üreten ve/veya yenilikçi firmaların oluşumuna ve büyümesine katkı sunmak
Üniversitelerin araştırma altyapısına ayrılan kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak
Ülkenin teknolojik ve dolayısıyla ekonomik düzeyinin yükselmesine, inovasyon kapasitesinin gelişmesine destek olmak
Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artmasına ve refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.