Bağlantıları atla

Sıkça Sorulan Sorular

Teknopark Tanımı ve Dünyada Teknoparklar

Teknoparklar üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma – geliştirme, yenilikçilik ve teknoloji ekosistemleridir.

Bilim parkı veya teknoloji parkının kısaltılmış hali olan teknopark; hükümet, akademik birimler, işletmeler ve finansal sektörün hep birlikte gelişmesi için planlanmış iş yeri olarak kullanılan bina, araştırma tesisleri, büyük üniversitelerin yaygın olarak kullandığı teknolojik kaynaklardan istifade ederek Ar – Ge çalışmalarına yön veren, üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve sanayi arasında teknoloji transferini gerçekleştirerek danışma servislerinde ve modern ofis hizmetlerinde kullanılan birimlerdir.

Uluslararası Bilim Parkları Birliği’nin (IASP) tanımına göre ise teknopark, bir veya birden fazla üniversite veya diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili, bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış, içinde yer alan kiracı firmalara teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip teşvik ve mülkiyete dayalı bir teşebbüstür.

Hızla küreselleşen dünya ekonomisinden önemli bir pay almak isteyen ülkeler geleneksel üretimler yerine bilim ve teknoloji üretimlerine ciddi yatırımlar yapmaktadır. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştiği bilim parkları, teknoparklar ve inovasyon merkezleri de büyük bir önem kazanmaktadır. Temel amacı bünyesindeki bilgi tabanlı şirketlerin, yenilikçilik (inovasyon) ve rekabetçilik kültürünü destekleyerek toplumun zenginliğini artırmak olan teknoparklar; üniversiteler, AR-GE kuruluşları, firmalar ve pazar arasında bilgi ve teknoloji akışını yönetip ve teşvik etmektedir. Barındırdıkları kuluçka merkezleri yardımıyla yenilikçi firmaların oluşmasını ve büyümesini de kolaylaştıran Teknoparklar bu şirketlere yüksek kalitede mekânlar sağlamakta ve katma değerli hizmetler sunmaktadır.

 

İlk Örnekler

İlk örneklerine 2. Dünya savaşı sırasında rastlanan teknoparkların ilki 1952 yılında A.B.D’nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde Standford Research Park(Silikon Vadisi) ismiyle kurulmuştur. Dünyadaki ikinci teknopark ise İngiltere’de 1972 yılında kurulan Heriot-Watt Üniversitesi’dir. Dünya genelinde 1980 yılının sonlarına doğru teknoparklar hızla yaygınlaşmış ve bugün pek çok ülkede örnekleri bulunmaktadır.

 

Türkiye’de Teknoparklar

Türkiye’de de teknoloji ihtisas programları tüm hızıyla devam etmekte ve milli teknolojilerin geliştirilmesi kamu, sanayi ve üniversite işbirliğiyle teşvik edilmektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 13.09.2021 tarihinde açıklanan bilgilere göre; Türkiye’de  89 Teknoloji Geliştirme Bölgesi yer almaktadır.

Bursa Teknopark’a, 4691 sayılı kanunda da özellikleri belirtilen Ar-Ge faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kisiler başvurabilir. Bunların dışında, teknoparkta yer alan firmalara destek ve danışmanlık hizmetleri sunabilecek kuruluşlar da (banka, kargo, mali müşavirlik, hukuk büroları vs.) uygun görülmesi durumunda teknoparkta yer alabilir ancak destek ve danışmanlık hizmeti veren firmalar 4691 sayılı kanunla sunulan teşviklerden yararlanamazlar.

Bursa Teknopark’a yapılan başvurular için Yönetici Şirket tarafından belirlenen başvuru ücreti alınmaktadır.

Başvurular ön başvuru ve esas başvuru olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. 1. Aşamada https://bursateknopark.com/bursateknopark-on-basvuru/ Adresindeki ön başvuru formu doldurularak Yönetici Şirketin onayına sunulur. Başvurunun onaylanması durumunda başvuru sahibine Ar-Ge Portal sistemine erişim için kullanıcı adı ve şifreyi içeren aktivasyon e-postası gönderilir. Başvuru sahibi Ar-Ge portal üzerinden istenen bilgileri ve belgeleri sisteme girerek esas başvuruyu gerçekleştirir.

Kuluçka Merkezi, kendi işini kurmak isteyenlerin ilk uğrak noktasıdır. Merkezde, öncelikli alanlarımızda yeni kurulmuş firmalara veya Ar-Ge niteliği taşıyan fikir/proje sahiplerine ücretsiz ofis, teknik altyapı, mali danışmanlık ve pazarlama desteği verilir.

Amacı, firma/proje sahiplerinin mezun olduktan sonra kendi ayakları üzerinde durabildiği ve ülke ekonomisine katkıda bulunabildiği başarılı işletmeler yetiştirmek olan bir sistem kurmaktır. Ar-Ge niteliği yüksek, kolay pazarlanabilen, kaliteli insan kaynağına sahip ve kuluçkada sinerji oluşturma potansiyeli olan firma/projeler kabul edilir.