Bağlantıları atla

BURSATTO

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Bursatto; 24.11.2017 tarihinde Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bünyesinde Rektörlüğe bağlı bir birim olarak kurulmuş ve 26 Kasım 2018 tarihinde Anonim Şirket olmuştur.

Bursatto, TÜBİTAK 1601 – Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 2016 yılında açılan, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Kurulum ve Kapasite Artırımının Sağlanması Çağrısı ile Haziran 2017 itibariyle 2 yıl süreyle TÜBİTAK desteği almaya hak kazanmıştır.

Bursatto Teknoloji Transfer Ofislerinin kurgularında yer alan 5 modülde hizmet vermektedir. Bu modüller kısaca Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri, Proje ve Fon Kaynaklarına yönelik hizmetler, Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında yürütülen faaliyet ve projeler, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları farkındalık çalışmaları ve patent başvuru sayısını artırıcı etkinlikler, Girişimcilik ve Ticarileşme faaliyetleri olarak özetlenebilir.

 

Bursatto, Bursa Teknik Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerine, Bursa ve çevre illerdeki sanayi kuruluşlarına ve genel perspektiften bakıldığında bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan etkinlikler ve projeler yürütmektedir.

VİZYON

Üretilen bilginin, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayarak bölge ve ülke kalkınmasına ivme kazandırmak ve destek olmak.

MİSYON

 Teknoloji transferi için gereken araç ve yöntemleri geliştirmek, elde edilen bilginin topluma aktarılmasına aracı olmak, yenilikçi fikir sahibi girişimcileri desteklemek ve ar-ge çıktılarının ticarileşmesine yardımcı olarak ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak.

DEĞERLERİMİZ

Yenilikçilik, Profesyonellik, Sürdürülebilirlik.