Bağlantıları atla

Bursateknopark

Hakkımızda

Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi içerisinde yaklaşık üç dönümlük alanda hizmet vermekte olan “Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Bursa ve çevresindeki üniversitelerin araştırma kabiliyetini, nitelikli iş gücünü ve bölge sanayisinin tecrübesini entegre etme misyonu ile faaliyet göstermektedir.

Ar-Ge çalışmalarının katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi bilinciyle kurulan Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, oluşturduğu ve her geçen gün olgunlaştırdığı sürdürülebilir yenilikçilik anlayışı ile bir ivmelendirme merkezi olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda bölgesinin Ar-Ge ve inovasyon düzeyini yükselterek Bursa ekosistemine katkı sunacak ve ekonomiye güç katacaktır. Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kurulması ile ilgili 31322 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 2 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanması ile Teknopark olarak ilan edilmiştir. Bursateknopark A.Ş. 22 Mart 2021 tarihinde kurularak 16 Haziran 2022 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.