Bağlantıları atla

Ekibimiz

Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU

Genel Müdür

Öğr. Gör. Dr. Atike KÖKEN

Genel Müdür Yardımcısı

Yasemin AKTOPRAK

Kurumsal İletişim
İdari ve Mali İşler

Ayşenur SIĞINDERE

Proje İzleme ve Değerlendirme

Havanur YILMAZ

Proje İzleme ve Değerlendirme

Öğr. Gör. Gülcan AFŞİN KILINÇER

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme
Sözleşme Yönetimi

Deniz GÖKTÜRK

Danışma

Emine GEZMİŞ UYSAL

Sosyal Destek