Bağlantıları atla

Ekibimiz

Prof. Dr. Ramazan KURT

Genel Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Cihan KABOĞLU

Genel Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Atike KÖKEN

Genel Sekreter

Dr. Öğr. Üyesi A. Hüsnü BADEMLİOĞLU

Proje İzleme ve Değerlendirme
Proje Yönetim ve Danışmanlık

Öğr. Gör. Fatma S. ERDÖNMEZ

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği
Kuluçka Merkezi ve Girişimcilik

Öğr. Gör. Gülcan AFŞİN

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme
Sözleşme Yönetimi

Öğr. Gör. Seçil KULAÇ

Kalite ve Stratejik Planlama
Proje İzleme ve Değerlendirme

Öğr. Gör. Saliha ACAR

Bilgi İşlem

Ayşenur SIĞINDERE

Proje İzleme ve Değerlendirme

Yasemin AKTOPRAK

Kurumsal İletişim
İdari ve Mali İşler

Furkan ÖZTÜRK

İdari ve Mali İşler

Deniz GÖKTÜRK

Danışma